Dom Opieki "Nad Strumykiem" to nowy dom opieki oferuj±cy pobyt w pokojach jedno,  dwuosobowych i trzyosobowych, każdy z własn± łazienk± i instalacj± przyzywow±. Pokoje zostały wyposażone w funkcjonalne i estetyczne meble. Osobom leż±cym zapewniamy łóżka specjalistyczne. Budynek i jego otoczenie s± bez barier architektonicznych. Mieszkańcy mog± korzystać
z nowoczesnej windy. Łazienki wyposażone s± w uchwyty dla osób niepełnosprawnych, a prysznice wykonano na tym samym poziomie co podłoga.
     Naszym seniorom oferujemy wyżywienie w postaci pięciu posiłków dziennie, na które składaj± się trzy posiłki główne oraz dodatkowo drugie ¶niadanie i podwieczorek, z uwzględnieniem indywidualnych diet , zaleconych przez lekarza. Dodatkowo mieszkańcy maj± nieograniczony dostęp do drobnych przek±sek i napojów. Wszystkie posiłki przygotowujemy sami w profesjonalnej kuchni urz±dzonej zgodnie z zasadami HACAP. Posiłki podajemy w jadali oraz  w razie potrzeby także
w pokojach.
    Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem naszych mieszkańców czuwa wykwalifikowany personel medyczny. Opiekę lekarsk± sprawuje lekarz rodzinny, którego wizyty odbywaj± się przynajmniej raz w tygodniu oraz każdorazowo na wezwanie. W naszym Domu, oprócz pomocy
w codziennych czynno¶ciach, dbamy, aby mieszkańcy aktywnie spędzali czas wolny. W tym celu przygotowali¶my specjaln± salę rehabilitacyjn± oraz ¶wietlicę. Zachęcamy do udziału w warsztatach terapii zajęciowej oraz wspólnych zajęć prowadzonych przez naszego rehabilitanta. Istnieje możliwo¶ć skorzystania z programu indywidualnej rehabilitacji.
    Posiadamy ogród, staw z rybami, konie kozy króliki, gołębie, kury, aby urozmaicić pobyt naszych pensjonariuszy i w miarę swoich potrzeb mogli aktywnie spędzić czas.
    Osoby odwiedzaj±ce swoich bliskich maj± do dyspozycji pokój go¶cinny.