Formularz zgłoszeniowy

Karta Pensjonariusza:

  • Imię i nazwisko Podopiecznego
  • Wiek Podopiecznego
  • Czy Podopieczny jest w dobrej kondycji zdrowotnej? Tak Nie Jeśli nie, to jakie posiada dolegliwości?
  • Czy przyjmuje jakieś leki? Tak Nie Jeśli tak, to jakie?
  • Imię i nazwisko osoby zainteresowanej lub opiekuna
  • Kontakt telefoniczny osoby zainteresowanej lub opiekuna

Wymagane dokumenty: Dowód osobisty, Dokumentacja medyczna, R

+48 602 625 831

LEGENDZIN 2

95-083 Lutomiersk

Powiat pabianicki, woj. Łódzkie

"Nad Strumykiem"

Wnętrze

Personel

Pensionariusze