Fundacja "Promyczek"

Pomoc Osobom Starszym i Niepełnosprawnym
Podstawowe cele fundacji to:
1. Promowanie działalności rehabilitacyjnej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych.
2. Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej.
3. Działanie na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy w/w osób.
4. Działanie w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych
5. Organizowanie, finansowanie, promowanie działalności gabinetów fizjoterapeutycznych dla osób starszych
i niepełnosprawnych - w tym hipoterapii.
6. Zarząd fundacji oferuje pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym w pokonywaniu problemów dotyczących umieszczenia ich w placówkach opieki długoterminowej.

+48 602 625 831

LEGENDZIN 2

95-083 Lutomiersk

Powiat pabianicki, woj. Łódzkie

"Nad Strumykiem"

Wnętrze

Personel

Pensionariusze