Kosmici najechali DPS ,,Nad Strumykiem" w Legendzinie

Badania profilaktyczne pod kątem koronawirusa.

Wszyscy pracownicy DPS ,,Nad Strumykiem" w Legendzinie zostali przebadani pod kątem koronawirusa. Na ten cel przeznaczona została wojskowa karetka wymazowa wraz z zespołem. Tym samym badania profilaktyczne w Naszym ośrodku zostały wykonane przez przeszkolony personel medyczny a następnie zostaną one przekazane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Mieszkańcy DPS objęci są wyjątkową opieką, a ich bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, ponieważ są w największej grupie ryzyka. Mogą się z nimi kontaktować jedynie osoby zajmujące się opieką. Zaś wyjścia mieszkańców DPS zostały ograniczone do absolutnego minimum. Ten system się sprawdza. Od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa nie zdarzył się żaden przypadek zakażenia wśród Naszych pensjonariuszy. Dlatego tak ważne są profilaktyczne badania dla pracowników DPS, którzy - jako jedyni - mają kontakt seniorami.

+48 602 625 831

LEGENDZIN 2

95-083 Lutomiersk

Powiat pabianicki, woj. Łódzkie

"Nad Strumykiem"

Wnętrze

Personel

Pensionariusze