Update cookies preferences

ZAPYTANIA O STAN ZDROWIA PODOPIECZNYCH PROSIMY KIEROWAĆ POD NUMER: +48 43 677 65 80 W GODZINACH 8 - 15.

Oferta

  •  Pobyty stałe i czasowe.
  •  Całodobową opiekę opiekunek i pielęgniarek.
  •  Opiekę lekarza rodzinnego, lekarzy specjalistów i rehabilitanta.
  •  Wyżywienie w formie  5 posiłków dziennie, uwzględniając indywidualne diety.
  •  Zajęcia terapeutyczne i kulturalno- oświatowe.
  •  Wizyty duszpasterskie.
  •  Apartament dla odwiedzających gości.
  •  Zajęcia plenerowe w towarzystwie ptactwa, ryb, koni itp.
  •  Bazę do leczenia prądami diadynamicznymi i interferencyjnym.

 

    Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem naszych mieszkańców czuwa wykwalifikowany personel medyczny.

     Opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny, którego wizyty odbywają się przynajmniej raz w tygodniu oraz każdorazowo na wezwanie. W naszym Domu, oprócz pomocy w codziennych czynnościach, dbamy, aby mieszkańcy aktywnie spędzali czas wolny. W tym celu przygotowaliśmy specjalną salę rehabilitacyjną oraz świetlicę.

      Zachęcamy do udziału w warsztatach terapii zajęciowej oraz wspólnych zajęć prowadzonych przez naszego rehabilitanta. Istnieje możliwość skorzystania z programu indywidualnej rehabilitacji.

ZAPYTANIA O POBYT

+48 602 625 831

LEGENDZIN 2

95-083 Lutomiersk

Powiat pabianicki, woj. Łódzkie

"Nad Strumykiem"

Wnętrze

Personel

Pensionariusze