Warunki przyjęcia

DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ

Warunkiem przyjęcia do DPS "Nad Strmykiem" jest zgłoszenie chęci umieszczenia osoby bliskiej.

     Piewszą, najwązniejszą sprawą to kontakt telefoniczny i omówinie szczegółów. Następnie zapraszamy na wizytę samemu lub z ewentalnym pensjonariuszem i obejrzenie naszego Domu. 

     Z chwilą przybycia do DPS, podopieczny oceniany jest pod kątem sprawności fizycznej, stanu zdrowia, jakości komunikacji, sytuacji prawnej itp., co pozwala na wstępne ustalenie stopnia wymaganej przez niego opieki. Powyższej oceny i analizy stanu psychofizycznego oraz jakości funkcjonowania w DPS dokonuje zespół pracowników działu opiekuńczo - terapeutycznego, mający na celu ustalenie faktycznych potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Wspierania Mieszkańca na dany rok.

AKTUALNY KOSZT ZA OPIEKĘ W DPS W LEGENDZINIE

(4400  -  4700) zł + opłata za leki i pieluchomajtki.

+48 602 625 831

LEGENDZIN 2

95-083 Lutomiersk

Powiat pabianicki, woj. Łódzkie

"Nad Strumykiem"

Wnętrze

Personel

Pensionariusze