Zezwolenia

Postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 3013 /2004 zezwalające na budowę Inwestycji Publicznej - Domu Opieki Społecznej. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr; RPS-III.9423.7.2023 w sprawie nadania formy prawnej Placówki  D.P.S "Nad Strumykiem " zapwniającą całodobową opiekę dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych fizycznie.

+48 602 625 831

LEGENDZIN 2

95-083 Lutomiersk

Powiat pabianicki, woj. Łódzkie

"Nad Strumykiem"

Wnętrze

Personel

Pensionariusze